PRODUCTES

Llegums

El conreu de llegums el vam introduir quan vam fer el canvi de l’agricultura convencional a l’ecològica. El fet també ens va portar a buscar llegums que s’havien conreat sempre en aquesta zona, com per exemple el cigronet de l’alta anoia i la llentia pardina, entre altres.