Productes / Gra

Alcalà (No disponible)

L’alcalà és un gra allargat, pla i d’un color marró clar. Aquest blat el va inventar un enginyer agrònom als anys 60 que vivia a Castella i li va donar el nom d’Alcalà. 

És un blat equilibrat en elasticitat i tenacitat. Molt adient per fer pans aromàtics i coques.

Preus

500 grs.

1kg


5kg

25kg