Productes / Gra

III Blats (No disponible)

És un gra allargat i pla. Els mestalls dels nostres avantpassats, una combinació de tres blats diferents que se sembren plegats, per després fer una farina que és especialment aromàtica i saborosa per fer el pa. Les varietats són Xeixa, Aragó i Montcada.

Preus

500 grs.

1kg


5kg

25kg